ผู้ว่ากระบี่ สั่งสถานบันเทิงต้องอยู่ในกรอบกฎหมายด้านนายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบีชี้ภาครัฐต้องบังคับใช้กฎหมาย ขณะที่ผู้ประกอบการขอให้ทางจังหวัดจัดโซนนิ่งสถานบันเทิง อ่าวนาง

ลิงก์

ททท.กระบี่ ดึงนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ กลุ่มทัวริสที่กำลังซื้อสูง เช่าเหมาลำบินตรงมาจากกรุงประเทศเกาหลีใต้ มาลงที่ท่าอากาศยานกระบี่ เชื่อสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยว ขณะที่ชาวยุโรปจองที่พักแล้ว 80 %

ลิงก์