ชมรมกระบี่ฮาลาล จัดงาน “นูหรีปาเต๊ะ” ขอบคุณสมาชิกและสื่อมวลชนรวมทั้งมอบทุนการศึกษา

ชมรมกระบี่ฮาลาล จัดงาน “นูหรีปาเต๊ะ” ขอบคุณสมาชิกและสื่อมวลชนรวมทั้งมอบทุนการศึกษา

21650

พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงาน “นูหรีปาเต๊ะ”
โดยชมรม Krabi Halal and muslim friendly ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบี่, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่, ท่องเที่ยวชุมชนกระบี่, กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ และสื่อมวลชน ร่วมกันจัดงาน “นูหรีปาเต๊ะ” ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น. – 19.30 น. ณ อ่าวนาง ฟิโอเร่ รีสอร์ท , อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ ที่ผ่านมา

นางกุสุมา กิ่งเล็ก รองประธานชมรม Krabi halal and muslim friendly กล่าวว่า กิจกรรม “นูหรีปาเต๊ะ” จัดขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆหลายโครงการในปี 2560 รวมถึงแผนการทำงานในปี2561 และขอบคุณสมาชิกของชมรมฯที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆด้วยดีเสมอมา รวมทั้งขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่ได้ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของสมาคมมาโดยตลอด และยังได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อีกด้วย”

ทางด้านนายอภิชัย หิรัญญิก ผู้อํานวยการการท่องเทียวแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบี ได้กล่าวทิศทางการตลาดภาพรวมจังหวัดกระบี่
“การท่องเที่ยวกระบี่ถือเป็นหัวใจที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด และชื่อเสียงของจังหวัดกระบี่นับเป็นจังหวัดที่ร่ำรวยในทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งการท่องเที่ยวทางทะเล การท่องเที่ยวทางบก การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และอื่นๆ แต่จากจํานวน กลุ่มนักท่องเที่ยวฮาลาลที่มีประชากรมากกว่า 1,500 ล้านคนทั่วโลกจึงทําให้มีการท่องเที่ยวอีกชนิดที่เกิดขึ้นมาเราเรียกว่าการท่องเที่ยวฮาลาล ซึ่งจังหวัดกระบี่เองเราได้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวฮาลาลมาเป็นระยะเวลา 2 ปีโดยมีหน่วยงานภาครัฐและ ชมรมกระบี่ฮาลาลเเอนดมุสลิมเฟรนด์ลี่ ได้เป็นผู้ขับเคลื่อนในการพัฒนาการท่องเที่ยวดังกล่าว”

นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เเละ ตําเเหน่งประธานชมรม Krabi Halal & Muslim Friendly ได้เปิดเผยว่า
“วัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งชมรม Krabi Halal & Muslim Friendly เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเพื่อการท่องเที่ยวฮาลาล จังหวัดกระบี่ โดยมีกิจกรรมมากมายที่จัดขึ้นในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน เเละดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร การจัดเเฟร์เพื่อประชาสัมพันธ์รวมถึงการจัดเทรดส่งเสริมการขาย ทั้งในภูมิภาค เเละเชื่อมภูมิภาค เพื่อเปิดรับกลุ่มนักท่องเที่ยวฮาลาลเข้าสู่จังหวัดกระบี่ ซึ่งที่ผ่านมาจากรายงานการทํางานจะเห็นว่าทางเราได้พัฒนามาอย่างเหมาะสมครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การพัฒนา ทางด้านบุคลากรและการขยายฐานการตลาดเพื่อดึงให้นักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่มากยิ่งขึ้น ในปีงบประมาณที่ผ่านมานั้น ภาครัฐได้ร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆของชมรมกระบี่ฮาลาลเเอนด์มุสลิมเฟรนด์ลี่ผ่านทางสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดซึ่งมีผลการดําเนินงานที่ดี
ซึ่งชมรม Krabi Halal & Muslim Friendly ได้ร่วมกันจัดงาน “นูหรี ปาเต๊ะ” เพื่อขอบคุณผู้สนับสนุนชมรม เเละสมาชิก ทั้งภาครัฐเเละภาคเอกชน” หลังจากนั้นได้มอบทุนการศึกษาและได้กล่าวขอบคุณสมาชิกและกล่าวปิดงาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s