เทศบาลกระบี่เตรียมเปิดพิพธภัณฑ์ลูกปัดโบราณอายุ3กว่าพันปี เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์ และศิลปวัตถุของกลุ่มจังหวัดอันดามัน

S__303154เทศบาลกระบี่เตรียมเปิดพิพธภัณฑ์ลูกปัดโบราณอายุ3กว่าพันปี เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์ และศิลปวัตถุของกลุ่มจังหวัดอันดามัน และเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับลูกปัดโบราณของกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน  คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมีนาคม 2557 นี้ วันที่ 4 กุมภาพันธ์  2557  รูปจำลองลูกปัดโบราณจำนวนหลายสิบชิ้น เช่นลูกปัดแก้ว  ลูกปัดโมเสก  ลูกปัดแก้วลายแถบ ถูกนำมาติดตั้งที่ภายในบริเวณ โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ เรียนรู้วัฒนาธรรมอันดามัน  ถนนมหาราช  ติดกับโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เขตเทศบาลเมืองกระบี่  ที่เตรียมเปิดให้นักท่องเที่ยวชมกลางปีนี้  เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอันดามันในเชิงประวัติศาสตร์  เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังๆ ได้ศึกษา เรียนรู้ สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณค่าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอันดามัน ภายหลังจากที่ จังหวัดกระบี่ ได้รับงบประมาณจากกกลุ่มจังหวัดอันดามัน ให้ดำเนินการโครงการพัฒนาศิลปวัตถุกลุ่มจังหวัด ( ลูกปัดโบราณ )  จำนวน 30 ล้านบาท  โดยทางเทศบาลเมืองกระบี่เป็นผู้ดำเนินการ มาตั้งแต่ปี 2554 และในปีงบประมาณ 2555 ได้รับงบประมาณต่อเนื่องอีก  35 ล้านบาท สำหรับตกแต่งอาคาร 3 หลัง และจัดซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่  เปิดแผยว่าโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ เรียนรู้วัฒนาธรรมอันดามัน เป็นโครงการของกลุ่มจังหวัดอันดามัน ก่อสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอันดามันในเชิงประวัติศาสตร์ สืบเนื่องพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้นเคยเป็นศูนย์กลางและประตูเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก  โดยมีร่องรอยของการเดินทางเท้าของนักเดินเรือ พ่อค้า และนักแสวงโชค จากประเทศต่างๆ เช่น อาหรับ อินเดีย กรีก โรมัน เป็นต้น โดยใช้เส้นทางสายไหมอาศัยเส้นทางลำน้ำเป็นสำคัญตลอดแหลมมลาย  ที่กระบี่มีเส้นทางเชื่อมต่อกับฝั่งตะวันออกได้หลายทาง  และมีกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการผลิตลูกปัด แก้วหลอม  เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถูกค้นพบในกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน เช่น ที่ระนอง พังงา  ชุมพร  สุราษฎร์  ส่วนจังหวัดกระบี่จะพบมากที่สุด อำเภอคลองท่อม  ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือ “ ลูกปัดโบราณ ”ซึ่งมีอายุประมาณ 2,000 ปี – 3,000 ปี เช่น ลูกปัดสุริยะเทพ  เป็นต้น

คาดว่าอาคารทั้งสามหลังจะแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ในเดือนมีนาคม 2557 นี้ ซึ่งอาคารทั้ง 3 หลัง  ตั้งอยู่ที่ถนนมหาราช ติดกับ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำของเทศบาลเมืองกระบี่  นอกจากจะดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวแล้วยังได้จัดการฝึกอบรมช่างทำลูกปัดจำนวน 32 คนให้มีความรู้และทักษะในการผลิตลูกปัดโดยได้ดำเนินการฝึกอบรมการผลิตลูกปัดที่สามารถประกอบอาชีพ และมีรายได้จากการผลิตลูกปัดซึ่งกำลังได้รับความนิยมจากประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก และจะได้รับความนิยมจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s