คณะกรรการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ จับมือองค์กรมุสลิม เตรียมจัดงานมัจญลิศอิสลามกระบี่ เรดิโอ อุ้มชูเด็กกำพร้า ครั้งที่1 ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม56

คณะกรรการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ จับมือองค์กรมุสลิม เตรียมจัดงานมัจญลิศอิสลามกระบี่ เรดิโอ อุ้มชูเด็กกำพร้า ครั้งที่1  ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม56 เพื่อระดมความร่วมมือ ระดมทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 18  ส.ค. 56  ที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่  นายอัสนาวี มุคุระ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่  พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลาม กรรมการมูลนิธิสุสลิมสามัคคีกระบี่  สมาคมมุสลิมสัมพันธ์จังหวัดกระบี่  และเครือข่ายิทยุกระจายเสียงมุสลิมกระบี่ ได้ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน  “มัจญลิศอิสลามกระบี่เรดิโอ  อุ้มชูเด็กกำพร้า” ครั้งที่ 1  ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2556  ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประสานความสัมพันธ์เชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์กรมุสลิม และเครือข่ายสถานีวิทยุมุสลิมในจังหวัดกระบี่  ร่วมมือกันช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมโดยเฉพาะเด็กกำพร้าที่สังคมมุสลิมควรที่จะต้องให้ความช่วยเหลือ    ภายในงานจะมีการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ  มากมาย อาทิ  ดร.สุรินทร์  พิศสุวรรณ  อดีตเลขาธิการอาเซี่ยน    นาตยา  แดงบุหงา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  อ.สมาน  มาลีพันธ์   ประธานนผู้ทรงคุณวุฒิ  สำนักจุฬาราชมนตรี  ฯลฯ

นายอัสนาวี  มุคุระ  ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่  กล่าวถึงที่มาของการจัดงาน มัจญลิศอิสลามกระบี่เรดิโอ อุ้มชูเด็กกำพร้าในครั้งนี้ ว่า จัดขึ้นเป็นครั้งแรก  เป็นการรวมองค์กรใหญ่ และประสานความร่วมมือกันระหว่าง องค์การต่างๆของมุสลิมในจังหวัดกระบี่   ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ไม่ว่าจะเป็นเด็กกำพร้า  ผู้ยากไร้   และคนพิการ ผ่านเครือข่ายสื่อต่างๆที่มีอยู่  ซึ่งที่ผ่านมาหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้พยายามให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่  แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังขาดโอกาส  เนื่องจากประสบลปัญหาในเรื่องของการติดต่อสื่อสาร  ทำให้การช่วยเหลือต่างๆ  ขาดประสิทธิภาพ และทั่วถึง  ดังนั้นทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่  จึงได้มีการจัดงานดังกล่าวขึ้น  โดยมุ่งหวังที่จะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องมุสลิมในจังหวัดกระบี่  ช่วยกันระดมความคิด ระดมทุน ในการช่วยเหลือผู้ด้วยโอกาสอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน

นายอัสนาวี กล่าวอีกว่า นอกจากรับฟังการบรรยายให้ความรุ้จากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ยังมีกิจกรรมนันทนาการอีกมากมายตลอดการจัดงานทั้ง4 วัน  อาทิ การมอบทุนเด็กกำพร้าจำนวนกว่า200 ทุน  การพบปะผู้นำสตรีมุสลิมระดับจังหวัด  ร่วมพบปะนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่การเงิน ทุกมัสยิดในจังหวัดกระบี่  ร่วมพบปะสังสรรค์เครื่อข่ายองค์การมุสลิม  ร่วมพบปะจิบน้ำชา  ร่วมกันบริจาค ระดมทุนช่วยเหลบือเด็กกำพร้าและผู้พิการด้อยโอกาส   และร่วมชมนิทรรศการสินค้า ดีมีคุณภาพ  จากผู้ประกอบการ ในจังหวัดกระบี่ และกลุ่มประเทศอาเซี่ยนมามาย คาดว่าว่าจะได้รับความร่วมือจากดทุกองค์กร และพี่น้องชาวมุสลิมในจังหวัดกระบี่เป็นอย่างดี  และจะต่อยอดโครงการต่างๆในอนาคตต่อไป

ขอขอบคุณชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดกระบี่

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s