เจ้าท่าภูมิภาค ที่ 5 จัดประชุมผู้ประกอบการท่องเที่ยวกระบี่ การพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว เขตพื้นที่ 6 จังหวัด ฝั่งอันดามันรองรับประชาคมอาเซียน

พี่วิชัย เจ้าท่าเจ้าท่าภูมิภาค ที่ 5 จัดประชุมผู้ประกอบการท่องเที่ยวกระบี่   การพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว เขตพื้นที่ 6 จังหวัด ฝั่งอันดามันรองรับประชาคมอาเซียน  ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มนักท่องเที่ยวเป็น 26  ล้านคน และเพิ่มรายได้การท่องเที่ยวเป็น 2,000,000 ล้านบาท ในปี 2558

นายวิชัย คำคง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค ที่ 5  กล่าวว่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค ที่ 5 ได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตามโครงการ การศึกษาความต้องการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว เขตพื้นที่ 6 จังหวัด ฝั่งอันดามัน  กระบี่ พังงา ระนอง ภูเก็ต ตรัง และ จังหวัดสตูล โดยมี ตัวแทน หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ด้านการท่องเที่ยว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อพูดถึงความต้องการและแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวในอนาคต

ซึ่งฝั่งทะเลอันดามัน มีท่าเทียบเรือโดยสารท่องเที่ยว  จำนวน 85  ท่า จังหวัด ระนอง จำนวน 7 ท่า พังงา 25 ท่า ภูเก็ต 15 ท่า กระบี่ 22 ท่า ตรัง 10 ท่า และจังหวัดสตูล จำนวน 6 ท่า  บางแห่งมีสภาพทรุดโทรม มีขนาดเล็ก ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 ตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงท่าเทียบเรือ 6 จังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน พร้อมลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ จังหวัดกระบี่  มีท่าเทียบเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 22 ท่า

ซึ่งภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ เสนอให้มี ขยายท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวเกาะพีพี และปรับปรุงท่าเทียบเรือ อื่น ๆ ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น ให้มีอาคารที่พักผู้โดยสารและห้องน้ำ หลังจากนี้ทางคณะกรรมการจะรวมข้อมูล เพื่อจัดทำแผนแม่บทพัฒนาท่าเทียบเรือต่อไป เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มนักท่องเที่ยวเป็น 26 ล้านคน และเพิ่มรายได้การท่องเที่ยวเป็น 2,000,000 ล้านบาท ในปี 2558 และเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

ขอขอบคุณชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดกระบี่ 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s