เทศบาลเมืองกระบี่ ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย ให้แก่นักเรียนเทศบาล 2คลองจิหลาด ในสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ จำนวน 200 คน

รณรงค์น้ำเสียเทศบาลเมืองกระบี่เทศบาลเมืองกระบี่ ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย ให้แก่นักเรียนเทศบาล 2คลองจิหลาด ในสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ จำนวน 200 คน นายชายณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่  กล่าวเทศบาลเมืองกระบี่การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย ให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด จำนวน  200 คน เป็นการการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย  ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองกระบี่ กับองค์กรจัดการน้ำเสีย ในการให้ความรู้กับนักเรียน ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติและเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ในการดูแลสิ่งแวดล้อม ของชุมชนและท้องถิ่น โดยเฉพาะชุมชนเมือง ในการใช้ชีวิตคู่กับธรรมชาติในทางที่ถูกต้อง

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการจัดการน้ำเสีย ซึ่งทางเทศบาลเมืองกระบี่ได้มีความร่วมมือกับองค์การจัดการน้ำเสีย ในการบำบัดน้ำเสียเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและการท่องเที่ยว ในพื้นที่เทศบาลเมืองกระบี่ พร้อมทั้งเร่งรัดให้ประชาชนมีส่วนรวมและมีความตระหนักในการจัดการแหล่งน้ำที่เป็นทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อมิให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำอย่างต่อเนื่อง รวมถึงดำเนินการให้บริการจัดการระบบบำบัดเสียที่มีคุณภาพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน เพื่อให้สอดรับกับทิศทางการพัฒนาของประเทศตามนโยบายของรัฐ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s