เทศบาลเมืองกระบี่งบประมาณ 3 ล้านกว่าบาท โครงการก่อสร้างทุ่นเทียบเรือหัวโทง สะพานเจ้าฟ้า

เทศบาลสร้างโป๊ะภาพที่ 2เทศบาลเมืองกระบี่งบประมาณ 3 ล้านกว่าบาท โครงการก่อสร้างทุ่นเทียบเรือหัวโทง สะพานเจ้าฟ้า หลังทุ่นเทียบเรืออื่นๆชำรุดมานาน นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกระบี่  กล่าวว่า เทศบาลเมืองกระบี่ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับสวนเจ้าฟ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และอยู่ใจกลางเมืองกระบี่ มีประชาชนสัญจรจากทำตำบลคลองประสงค์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามปากแม่น้ำกระบี่ นอกจากนั้นยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาใช้บริการเรือหัวโทง เที่ยวชมป่าชายเลน เขาขนาบน้ำ เป็นจำนวนมากเช่นกัน ด้วยทัศนียภาพที่สวยงานของปากแม่น้ำกระบี่

นอกจากนั้นสวนเจ้าฟ้าในปัจจุบัน ยังเป็นแหล่งจอด เรือ ท่าเทียบเรือโดยสารต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางไปท่องเที่ยว ตามแหล่งทางทะเลหรือตามเกาะแก่งต่างๆ ได้ใช้ขึ้น – ลง ได้อย่างสะดวกปลอดภัย

แต่เนื่องจาก ท่าเทียบเรือเจ้าฟ้าที่เทศบาลได้จัดสร้างไว้ ปัจจุบันอยู่ในสภาพชำรุดมานาน ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ อีกทั้งทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่สามารถใช้ท่าเทียบเรือดังกล่าว ทั้งขึ้น – ลงเรือโดยสาร เพื่อเดินทางไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆได้ ซึ่งอาจเกิดอันตรายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมา

เทศบาลเมืองกระบี่จึงได้จัดตั้งงบประมาณ จำนวน  3,900,000 บาท ในการก่อสร้างทุนเทียบเรือใหม่ เพื่อให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดี  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ทุ่นพลาสติกลอยน้ำ โดยมีพื้นที่กว้าง 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร พร้อมสะพานทางขึ้นลงเหล็กชุบกัลป์วาไนท์ ขนาด 1.50× 5.50 เมตร

ขอขอบคุณชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดกระบี่ 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s