นายก อบต.อ่าวนางคว้ารางวัล รางวัลพระกินรี จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

กระบี่ นายก อบต.อ่าวนางรับรางวัลกินรี 2นายก อบต.อ่าวนางคว้ารางวัล รางวัลพระกินรี  จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ตามโครงการยกย่องและสร้างสรรค์  คนดี  คิดดี  สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท

นายพันคำ  กิตติธรกุล นายกอบต.อ่าวนาง  กล่าวว่า เมื่อวันที่ 28  มกราคม 2556  ที่ผ่านมา ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ได้ เข้ารับโล่รางวัลและประกาศเกียรติบัตร รางวัลพระกินรี ตามโครงการยกย่องและสรรค์สร้าง “คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท” ของสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.)โดยมี ฯพณฯ นายอำพล  เสนาณรงค์  องค์มนตรี เป็นผู้ประทานรางวัล

ซึ่งในปีนี้ ตนในฐานะนายกอบต.อ่าวนาง  เป็น 1 ใน 210  คนจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ  ที่ได้รับรางวัลนี้  ซึ่งบุคคลที่ได้รับรางวัลพระกินรี เป็นบุคคลจากหลายสาขาอาชีพ ทั้ง  ตำรวจ  ทหาร    ผู้พิพากษา อัยการ นักธุรกิจ  ดารานักแสดงที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม   และผู้ที่มีชื่อเสียงในสังคมอาทิเช่น  ท่านหญิงประภาพันธ์  ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ  พระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธุ์ภาณุพงศ์     กรมหมื่นภานุพงศ์พิริยเดช      ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจสันติบาล  ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์   เบิร์ดธงไชย  แมคอินไตย  พันโทวันชนะ  สวัสดี เต๋อ ฉันทวิทย์  ยิปโซ นายพิชญ์ วงซีควินซ์  หนูนาหนึ่งธิดา  โสภณ  กรีน  มิ้น จากบ้านเอเอฟ  ผู้ประกาศข่าวจากช่อง 7  เป็นต้น

สำหรับเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับรางวัลนั้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางสมัชชากำหนด คือ บุคคลที่เข้ารับรางวัลจะถูกเสนอชื่อจากสมาชิกสมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) นำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา ผลงาน และการดำรงตนเป็นที่ประจักษ์แจ้งว่าเป็นคนดี ได้รับการยอมรับจากสังคม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมุมมองนอกกรอบ มีผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน – สังคมในวงกว้าง

เป็นบุคคลที่รับผิดชอบในระดับนโยบาย  หรือปฏิบัติงานที่มีประวัติการทำงานที่มั่นคง ประวัติชีวิตและผลงานที่มีผลช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมในการถือเป็นแบบอย่าง เสียสละ ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและครอบครัว ผลงานที่เกิดขึ้นสร้างคุณประโยชน์ให้ชุมชน สังคมในแบบยั่งยืน เป็นแบบตัวอย่างที่ดี สมควรได้รับการยกย่อง ส่งเสริมให้เกิดการทำความดี คิดดี ปฏิบัติดีในสังคมไทย

การที่ตนคว้ารางวัลพระกินรี  จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ตามโครงการยกย่องและสร้างสรรค์  คนดี  คิดดี  สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท ถือเป็นเป็นเกียรติแก่ตนเองและครอบครัวอย่างยิ่งที่ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับรางวัล ต้องขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวล และสมาชิกสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ ที่ได้สนับสนุนด้วยดีตลอดมา ทำให้มีกำลังใจที่จะมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อชุมชนและสังคม โดยยึดมั่นที่จะดำรงตนด้วยความดีมีคุณธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีงาม เดินตามรอยพระยุคลบาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้สมควรค่าแก่การได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ต่อไป

ขอขอบคุณชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดกระบี่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s