กฟผ. เชิญสื่อมวลชน จังหวัดกระบี่ รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการศึกษาพัฒนาโรงไฟฟ้ากระบี่


กฟผ.89กฟผ.  เชิญสื่อมวลชน จังหวัดกระบี่ รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการศึกษาพัฒนาโรงไฟฟ้ากระบี่ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นสื่อกลาง นำข้อเท็จจริงสู่ชุมชน  
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาขยายกำลังโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน (หก-ศก.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จัดบรรยายสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการศึกษาพัฒนากำลังผลิตใหม่โรงไฟฟ้ากระบี่ แก่สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จำนวนกว่า 30 คน

โดยมี ว่าที่ พ.ต.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ– วิชาการ (ช.อสค-ว.) เป็นวิทยากรบรรยาย และมี นายอดุลย์ เป็งถา หัวหน้าโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน (หก-ศก.) นายชัยยศ หาญอมร ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน นายลือชัย โถสกุล หัวหน้ากองสื่อสารพัฒนาโครงการ ฝ่ายสื่อสารองค์การ นายกฤษฎา ชูดวง หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ และตัวแทนหน่วยงาน กฟผ. จังหวัดกระบี่ ร่วมให้การต้อนรับสื่อมวลชน ณ ห้องอาหารเรือนทิพย์ จ.กระบี่

ว่าที่ พ.ต.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ช.อสค-ว. ได้บรรยายสรุปแก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับความก้าวหน้าของ การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ ตั้งแต่ความเป็นมาของโครงการฯ ทั้ง 3 โครงการ ได้แก่ โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ โครงการท่าเทียบเรือบริเวณโรงไฟฟ้ากระบี่ และโครงการท่าเทียบเรือบริเวณสะพานช้าง รวมทั้งเส้นทางการลำเลียงถ่านหินจากต่างประเทศสู่โรงไฟฟ้ากระบี่

นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงระบบการลำเลียงถ่านหินทางเรือขนส่งจากต่างประทศ สู่เรือลำเลียงถ่านหิน (Barge) ผ่านเส้นทางคลองปกาสัย มายังท่าเทียบเรือบริเวณสะพานช้าง ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง และการลำเลียงถ่านหินจากท่าเรือสู่โรงไฟฟ้ากระบี่แห่งใหม่ ซึ่งเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมและพี่น้องชาวกระบี่ โดยยืนยันกับสื่อมวลชนว่า การดำเนินการทุกขั้นตอนจะเป็นระบบปิด เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชน

“การดำเนินการศึกษาครั้งนี้ เป็นเพียงการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเท่านั้น โดยคณะผู้ศึกษาและ กฟผ. ได้มีการนำขอบเขตการศึกษาและข้อวิตกกังวลของชุมชนจากเวทีรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (ค.1) และ ครั้งที่ 2 (ค.2) รวมทั้งเวทีย่อยต่างๆ และการพบปะกับชุมชน มาศึกษาและปรับปรุงให้โครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด แม้ที่ผ่านมาจะมีความเข้าใจไม่ตรงกันบ้าง แต่เชื่อว่า การที่ กฟผ. เปิดรับฟังทุกความคิดเห็นด้วยความจริงใจ และจะนำไปกำหนดเป็นร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบร่วมกับชุมชน เชื่อว่า กฟผ. จะสามารถสร้างความเข้าใจที่ตรงกันได้” ช.อสค-ว. กล่าว

ด้านนายอดุลย์ เป็งถา หก-ศก. กล่าวขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ได้มาร่วมรับทราบข้อมูลและเสนอความคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการของ กฟผ. การศึกษา EHIA นี้ ไม่ใช่ว่าศึกษาแล้วเสร็จ จะสร้างได้ทันที ยังต้องผ่านกระบวนการอีกหลายขั้นตอน แต่ถึงอย่างไรก็ตาม หากพี่น้องประชาชนในจังหวัดกระบี่ไม่เห็นด้วย กฟผ. ก็ไม่สามารถที่จะสร้างได้ จึงขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนช่วยกันนำข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงไปสร้างความเข้าใจกับประชาชนชาวกระบี่ ถึงเหตุผลความจำเป็นในการที่จังหวัดกระบี่ต้องมีการศึกษา EHIA

สำหรับการบรรยายครั้งนี้ สื่อมวลชนส่วนใหญ่ได้ให้ความสนใจสอบถามถึงเรื่องโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology) ซึ่ง กฟผ. ได้ทำการชี้แจงถึงเทคโนโลยีทันสมัยที่จะนำมาใช้ และจะนำข้อเสนอแนะในประเด็นอื่นๆ ไปศึกษา เพื่อประโยชน์ของชุมชน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s