เครือข่ายเยาวชนงดเหล้า 14 จังหวัดภาคใต้ พบผู้ว่ากระบี่ เดินหน้าแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เยาวชนงดเหล้าเครือข่ายเยาวชนงดเหล้า 14 จังหวัดภาคใต้ เดินหน้าแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วอน ผวจ.กระบี่ หามาตรการแก้ไขเร่งด่วน

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 21 มกราคม 2556 ที่ห้องประชุมหอวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ นางสาวอาแอเซาะ จิใจ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนงดเหล้า14 จังหวัดภาคใต้ และนายปกรณ์  พรุเตย ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยเครือข่ายเยาวชนงดเหล้าจังหวัดกระบี่ และเครือข่ายเยาวชนงดเหล้า 14 จังหวัดภาคใต้ ประมาณ 500 คน เดินทางเข้าพบ นายประสิทธิ์  โอสถานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เพื่อขอให้ทางจังหวัดรับข้อเสนอของเครือข่ายในการป้องกันและแก้ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่

โดยให้มีการควบคุมจำนวนร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ให้มีมากเกินไป รวมถึงพิจารณาจัดโซนนิ่งร้านเหล้า ผับ บาร์ ให้อยู่ห่างไกลจากริมหาด ตลอดจนห่างไกลสถานศึกษา ขอให้พิจารณาประกาศให้มีพื้นที่เกาะปลอดเหล้าโดยเฉพาะในเกาะที่มีประชาชนนับถือศาสนา อิสลาม รวมถึงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ต่อนักท่องเที่ยวให้รับรู้ และขอให้เร่งรัดให้มีการบังคบใช้กฎหมายห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถ รวมถึงการห้ามขายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี และเร่งประชาสัมพันธ์กฎหมายดังกล่าวให้กว้างขวาง

นางสาวอาแอเซาะ  จิใจ  ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนงดเหล้า 14 จังหวัดภาคใต้ กล่าวว่า เครือข่ายเยาวชนงดเหล้า 14 จังหวัดภาคใต้ เป็นองค์กรที่ดำเนินงานรณรงค์ลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และขับเคลื่อน การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก และเยาวชน ประกอบกับการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนภายใต้ขบวนการ South youth ranger โดยมีประชาคมเครือข่ายองค์กรงดเหล้าในแต่ละจังหวัดเป็นพี่เลี้ยงให้การสนับสนุน ภายใต้แนวคิด “เด็กนำผู้ใหญ่หนุน” ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมาสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบุคคล /กิจกรรม/พื้นที่ และนโยบายระดับจังหวัดในทางที่ดีขึ้นและต่อเนื่อง

จากการลงพื้นที่สำรวจปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดกระบี่ เครือข่ายเยาวชน ฯ พบว่ามี ประเด็นที่น่ากังวลและส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนหลายประการ อาทิ ปัญหาการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ปัญหาการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปในพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งเกาะและชายหาด ปัญหาร้านเหล้าผับ บาร์ และจุดขายที่มีอยู่มากเกินไป เป็นต้น ซึ่งการเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขอให้ทางจังหวัดช่วยพิจารณาข้อเสนอและขับเคลื่อนไปสู่นโยบายของจังหวัดต่อไป

 ขอขอบคุณชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดกระบี่ 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s