หัวหน้าโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ ออกมาชี้แจงอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเท่านั้น ยังไม่มีการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่

IMG_9160หัวหน้าโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ ออกมาชี้แจงอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเท่านั้น

นายอดุลย์ เป็งถา หัวหน้าโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่  โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน กฟผ.กล่าวว่า กฟผ ยังไม่ได้ดำเนินการสร้างโรงฟ้าถ่านหินกระบี่โรงใหม่ แต่อยู่ในระหว่างการดำเนินการศึกษาในทุกด้านเพื่อให้มีความเหมาะสม ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามกฟผ.ได้ตลอดเวลา

กฟผ.ขอขอบคุณประชนในพื้นที่ตำบลปกาสัยทีมีหนังสือสอบถามขอสงสัยหลายประการทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กฟผ.จะรับเรื่องและรีบดำเนินการตอบข้อสงสัยโดยเร็วที่สุด หากประชาชนยังมีข้อสงสัยอื่น กฟผ.ยินดีรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน  เพื่อร่วมกันดำเนินกานศึกษาและป้องกันปัญหาที่จะเกิดกับประชาชน

สำหรับโรงไฟฟ้ากระบี่ทีกำลังศึกษาอยู่นั้นเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด(CLean Coal Technologe)  ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้มีการอนุมัติไห้มีการก่อสร้างแต่ต่อย่างใด

 

 ขอขอบคุณชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดกระบี่ 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s