ผู้ว่ากระบี่ สั่งสถานบันเทิงต้องอยู่ในกรอบกฎหมายด้านนายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบีชี้ภาครัฐต้องบังคับใช้กฎหมาย ขณะที่ผู้ประกอบการขอให้ทางจังหวัดจัดโซนนิ่งสถานบันเทิง อ่าวนาง

IMG_9122ผู้ว่ากระบี่ สั่งสถานบันเทิงต้องอยู่ในกรอบกฎหมาย  หลังมีปัญหาร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการโรงแรม สถานบันเทิงทั้งจังหวัดกระบี่ มี 285 ราย มีอนุญาตประกอบการสถานบันเทิงแค่ 15 ราย ส่วนที่เหลือกว่า 270 ราย มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ด้านนายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบีชี้ภาครัฐต้องบังคับใช้กฎหมาย ขณะที่ผู้ประกอบการขอให้ทางจังหวัดจัดโซนนิ่งสถานบันเทิง อ่าวนาง

นายประสิทธิ์  โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  กล่าวว่า หลังจากที่ได้มีการเรียกประชุมผู้ประกอบการสถานบริการ บาร์เบียร์ และคาราโอเกะมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วม จำนวน 200 คน มีสถานบันเทิงทั้งหมด 285 ราย โดยมีฝ่ายปกครองจังหวัดกระบี่  ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยเจ้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อต้องการที่จะนำผู้ประกอบการสถานบันเทิงเหล่านี้ให้อยู่ในกรอบของข้อกฎหมาย และป้องกันการร้องเรียนของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการโรงแรมในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกระบี่ โดยเฉพาะอ่าวนาง  ซึ่งมีปัญหาในลักษณะดังกล่าวมาโดยตลอดIMG_9114

ซึ่งได้มีการชี้แจงให้ผู้ประกอบการสถานบันเทิงทุกประเภท ทุกแห่ง ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการ อย่างเคร่งครัด เน้นย้ำให้สถานประกอบการต้องมีแนวเขตที่ชัดเจน สามารถให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบได้ตลอดเวลา ส่วนสถานประกอบการที่จัดให้มีดนตรี จะต้องมีวัสดุที่ป้องกันเสียง โดยความดังของเสียงต้องไม่เกิน 91 เดซิเบล และให้เปิด-ปิด สถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด หากสถานประกอบการที่ใดละเมิด ทางจังหวัดจะเพิกถอนใบอนุญาตทันที

อย่างไรก็ตามปัญหาของสถานบันเทิงในจังหวัดกระบี่ ที่มีบางสถานบันเทิงจำนวนมาก ต้องเลี่ยงการขออนุญาตเปิด แต่ทำได้เพียงลักษณะคล้ายสถานบันเทิงเท่านั้น เนื่องจากจังหวัดกระบี่ ได้กำหนดโซนนิ่งไว้ในบางจุด เช่น เมืองกระบี่กำหนดไว้ที่ถนนมหาราช ข้างตลาดสด ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวมีที่ดินอยู่ไม่มาก และเป็นของเอกชนเพียงรายเดียว ทำให้ไม่มีผู้ประกอบการไปซื้อหรือเช่าที่ดินในบริเวณดังกล่าว ทำให้ผลที่ตามมาคือการร้องเรียนมาที่จังหวัดกระบี่บ่อยครั้ง และสถานบันเทิงก็กระจัดกระจ่ายอยู่ตามถนน มุม ซอยต่าง ที่สถานบันเทิงเช่าที่ดินได้  ไม่จะเป็นถนนมหาราช ที่มีทั้งร้านคาราโอเกะ ผับ ถนนสุดมงคล ภายในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ นอกจากนั้นก็อยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ เช่นอ่าวนาง เกาะพีพี และเกาะลันตา  เป็นต้นIMG_9117

จังหวัดกระบี่ สถานบันเทิง  285  ราย  มีใบอนุญาตสถานบันเทิงเพียงแค่ 15 รายเท่านั้น ขณะที่สถานบริการ หรือสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการรวมที่มีอนุญาตมีจำนวนมากถึง 270 ราย โดยแยกเป็นสถานบริการ และคล้ายสถานบริการมี 22 แห่ง คาราโอเกะ 208 ราย บาร์เบียร์ 40 ราย ทำให้จังหวัดต้องมีการทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการดังกล่าว เพื่อไม่ให้ทำผิดกฎหมาย หรือ พรบ.ต่างๆ

ด้านนายเอกวิทย์ ภิญโญธรรมโนทัย  นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ปัญหาเรื่องเสียงจากสถานบันเทิงในอ่าวนาง เป็นปัญหาใหม่ หลังจากปัญหาหาบแร่แผงลอยได้หมดไปจากจังหวัดกระบี่  3 ปีที่ผ่านมา  ปัญหาเรื่องเสียงจากสถานบันเทิง  ซึ่งมีความรุนแรงขึ้นมาเรื่อยๆจนทำให้มีนักท่องเที่ยวที่เข้าพักตามโรงแรมมีการยกเลิกและเปลี่ยนสถานที่พักกันเรื่อยมา  และยังมีให้เห็นอยู่ตลอกเวลา  ทางสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ได้พูดถึงเรื่องนี้มาโดยตลอดกับทางจังหวัดกระบี่ ฝ่ายปกครอง ตำรวจ  เป็นเวลา 2 ปี เต็มๆ แต่ไม่มีอะไรคืบหน้า หรือเป็นรูปธรรม  ในการทำงานของภาครัฐ การบังคับใช้กฎหมายหากไม่นำมาปฏิบัติบังคับใช้กันจริงๆมันก็ไม่เกิดผล  ผู้ประกอบการเหล่านี้ก็ได้ใจตลอดเวลาIMG_9115

จังหวัดกระบี่ ชูนโยบายด้านการท่องเที่ยว เน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพ แต่สภาพที่เป็นอยู่มันสวนทางกับนโยบายของจังหวัดกระบี่แม้แต่นิดเดียว ภาคการท่องเที่ยวทำงานอย่างหนักทั้งในเรื่องของการตลาด และการรักษาสิ่งแวดล้อม การดึงนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพให้เข้ามาจังหวัดกระบี่  แต่หากภาครัฐไม่สามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ได้ ยังปล่อยให้มีเสียงดังเกิดขึ้น มีนักท่องเที่ยวยกเลิกที่พัก เปลี่ยนสถานที่พัก อาจจะถึงเวลาที่นักท่องเที่ยวคุณภาพอย่าง กลุ่มสแกนดิเนเวียเนี่ย หายไปจากจังหวัดกระบี่ มุ่งไปเกาะหลีเป๊  จังหวัดสตูล ซึ่งมีความเป็นส่วนตัวมากกว่า ไร้มลภาวะทางเสีย ถ้าเป็นแบบนี้จริงๆมีผลต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ในระยะยาวแน่

หากทางจังหวัดกระบี่ บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จับมือกันทำงานร่วมกันใช้กฎหมาย ดำเนินการกับผู้ประกอบการเหล่านี้ ปัญหาเรื่องเสียงจากสถานบันเทิงก็คงจะหมดไป หากผู้ถือกฎหมายใช้อำนาจที่มีอยู่ในทางที่ถูกต้อง คิดว่าไม่มีใครกล้าแข็งข้ออย่างแน่นอน

ขณะที่นายสายัญ ยศขุน อายุ 39 ปี  ผู้ประกอบการสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในอ่าวนาง ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ กล่าวว่า การที่ทางจังหวัดกระบี่มีนโยบายให้สถานประกอบการปรับปรุงในเรื่องของเสียง หรือปิดให้ตรงเวลาตามที่กฎหมายกำหนด เพราะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการโรงแรม และนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อน ในพื้นที่อ่าวนางนั้น ทางร้านพร้อมปฏิบัติ แต่ทางจังหวัดกระบี่ต้องเข้ามาจัดแหล่งสถานบันเทิงของอ่าวนางไว้มุมใดมุมหนึ่ง หรือจัดโซนนิ่งสถานบันเทิงให้เป็นรูปธรรม   เพราะแหล่งท่องเที่ยวทั่วโลกมีนักท่องเที่ยวที่ต้องการความบันเทิงเช่นกัน ตามยุคสมัย ดังนั้น ผับ บาร์เบียร์ กับแหล่งท่องเที่ยวเป็นของคู่กัน

ต้องยอมรับว่าอ่าวนางค่าใช้จ่ายสูงมาก การที่ผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ ปีละ 1 ล้านบาท การหวังผลกำไร ก็ต้องเอาให้คุ้มค่าเช่าพื้นที่ การจัดระเบียบสถานบันเทิงอ่าวนาง ทางภาครัฐต้องเห็นใจทางผู้ประกอบการด้วย ควรที่จะเอาความจริงมาพูดกันให้ทางผู้ประกอบการรับได้และอยู่ภายใต้ของกฎหมาย ที่ผ่านมาทางภาครัฐโดยเฉพาะทางจังหวัดกระบี่ไม่เคยเข้ามาจัดระเบียบสถานบันเทิงอย่างจริงจัง  หากต้องการดำเนินการเอาผิดทางกฎหมายก็ควรที่จะใช้กับสถานบันเทิงบางรายที่ทาง ผู้ประกอบการโรงแรมร้องเรียนไปทางจังหวัดอย่างเด็จขาด ส่งเสียงดังรบกวนนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อน เพราะสถานบันเทิงดังกล่าวทำความเดือดร้อนอย่างเห็นได้ชัด แต่สถานบันเทิงที่ไม่สร้างความรำคาญหรืออยู่ในโซนที่ไม่กระทบกับนักท่องเที่ยวที่พักผ่อนตามโรงแรมหรือสถานที่พัก ก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วย

ขอขอบคุณชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดกระบี่ 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s