สมาชิก เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน จำนวน 30 สหกรณ์ในจังหวัดกระบี่ กว่า 3 พันคน พร้อมเดินทางเข้าร่วมชุมนุม ในวันพรุ่งนี้ไม่ทำตามปิดถนนยาว

SONY DSCสมาชิก เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน จำนวน 30 สหกรณ์ในจังหวัดกระบี่  กว่า 3 พันคน พร้อมเดินทางเข้าร่วมชุมนุม ในวันพรุ่งนี้ ไม่ทำตามปิดถนนยาว

นายวิศาล จันทร์ทิพย์ ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมัน กระบี่ จำกัด กล่าวว่า ขณะนี้ทาง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ จำกัด ประกาศเสียงตามสายภายในโรงงาน ให้เจ้าหน้าที่ พนักงาน เดินทางเข้าร่วมชุมนุม เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ ที่ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี หรือ โคออฟ  ในวันที่ 12 ธันวาคม นี้ โดยทางโรงงานจะหยุดรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร อย่างน้อย 1 วัน

ขณะเดียวกัน ทางตัวแทน สหกรณ์ปาล์มน้ำมัน จำนวน 30 สหกรณ์ ในจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ในการเดินทางเดินทางไปร่วมชุมนุม โดยมีสมาชิก เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน จังหวัดกระบี่  จะเดินทางไปชุมนุม ไม่ต่ำกว่า 3  พันคน โดยเตรียมรถบัสโดยสาร  จำนวน 20  คัน รถตู้ 20 คัน บริการรับส่งตามจุด  และรถยนต์ส่วนตัว ออกเดินทางจากจังหวัดกระบี่ ในเวลา 7 โมงเช้า ไปถึงสหกรณ์สุราษฎร์ธานี หรือโคออฟ เวลา 09.00 น.เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลทำตาม ข้อเรียกร้อง7 ข้อ 1.ขอพยุงราคาปาล์มทะลายสุก ไม่ต่ำกว่า กก.ละ5.00 บาท2 ชดเยราคาผลปาล์มน้ำมัน (ส่วนต่างของราคา) ให้เกษตรกรรายย่อยที่ขึ้นทะเบียน(ไม่เกิน 250ไร่ต่อราย) โดยตรงผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

3.ขอให้รัฐจัดทำสต๊อกกลาง เก็บน้ำมันดิบไว้เพื่อรอจำหน่าย ส่งออก และแปรรูป4.ให้เร่งดำเนินการผลิตไบโอดีเซลบี5 –บี10  อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง หากน้ำมันยังเหลือน่าจะพิจรณาเผาเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า  5.ให้ใช้บี100ผสมดีเซเลเป็นบี20 ให้กับเรือประมง  รถไถนา  รถอีแต๋น6.ให้คณะกรรมการตรวจเช็คสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบขึ้นมา1 ชุด ของตัวแทนชาวสวนปาล์มเป็นคณะกรรมการด้วย 7.ให้ช่วยเหลือเกษตรกรภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2555  หากไม่มีการดำเนินการใด ๆ จะชุมนุมปิดถนนต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s