เกษตรจังหวัดกระบี่ เตือนเกษตรชาวสวนปาล์มเฝ้าระวังการระบาดของด้วงแรด ทำให้ต้นปาล์มไม่สมบูรณ์ใบแคระแกร็น

เกษตรจังหวัดกระบี่ เตือนเกษตรชาวสวนปาล์มเฝ้าระวังการระบาดของด้วงแรด  ทำให้ต้นปาล์มไม่สมบูรณ์ใบแคระแกร็น 

นายวีระศักดิ์   เกิดแสง  เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 55 และเดือนมกราคม 56  มีการระบาดของด้วงแรดในปาล์มน้ำมัน เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดกระบี่โดยเฉพาะเกษตรกรที่โค่นล้มปาล์มเก่าเพื่อปลูกใหม่ ให้เฝ้าระวังการระบาดของด้วงแรด  โดยการติดตามเพื่อตรวจสอบแปลงปลูกปาล์มน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ และหากพบการระบาดให้รีบกำจัดทันที

ซึ่งลักษณะการทำลายของด้วงแรด  ตัวเต็มวัยบินขึ้นไปกัดเจาะโคนทางใบทำให้ทางใบหักง่ายและกัดเจาะทำลายยอดอ่อนทำให้ทางใบที่เกิดใหม่ไม่สมบูรณ์ มีรอยขาดเป็นริ้ว คล้ายรูปสามเหลี่ยม  ถ้าโดนทำลายมากๆ ทำให้ใบที่เกิดใหม่แคระแกร็น  รอยแผลที่ถูกด้วงแรดกัดเป็นเนื้อเยื่ออ่อน

ทำให้ด้วงงวงมะพร้าวเข้ามาวางไข่หรือเป็นทางให้เกิดโรคยอดเน่า จนถึงตายได้ในที่สุด  แหล่งขยายพันธุ์ของด้วงแรด  จะพบในซากเน่าเปื่อยของลำต้นหรือตอของต้นปาล์มน้ำมัน  ซากทะลายปาล์มน้ำมัน กองมูลสัตว์เก่าหรือกองปุ๋ยคอก แหล่งขยายพันธุ์เหล่านี้เป็นสถานที่ผสมพันธุ์ วางไข่และเป็นแหล่งอาหารของหนอนวัยต่างๆ จนเข้าเป็นดักแด้และตัวเต็มวัย

สำหรับแนวทางการป้องกันกำจัดด้วงแรด ขอให้เกษตรกรดำเนินการดังนี้

1. กำจัดแหล่งขยายพันธุ์ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุด ลงทุนน้อย สะดวกในการทำเพราะอยู่บนพื้นดิน สามารถกำจัดไข่หนอน ดักแด้และตัวเต็มวัยไม่ให้เพิ่มปริมาณได้  โดยยึดหลักว่าไม่ควรปล่อยให้แหล่งขยายพันธุ์เหล่านี้ทิ้งไว้นานเกิน 3 เดือน โดยปฏิบัติดังนี้ เผาหรือฝังซากลำต้นหรือตอของต้นปาล์มน้ำมัน เกลี่ยกองซากพืช กองมูลสัตว์ให้กระจายออกโดยมีความสูงไม่เกิน 15 ซม. ถ้ามีความจำเป็นต้องกองนานเกินกว่า 2-3 เดือน ควรพลิกกลับกองเพื่อตรวจหาไข่หนอน ดักแด้และตัวเต็มวัยเพื่อกำจัด

2. ใช้เชื้อราเขียวควบคุมด้วงแรด โดยทำกองปุ๋ยหมักล่อซึ่งอาจใช้ปุ๋ยหมัก เศษพืช อินทรียวัตถุ หรือมูลสัตว์ มากองไว้ล่อให้ตัวเต็มวัยของด้วงแรดมาวางไข่ ให้มีขนาดกว้าง 1-2 เมตร ยาว 1-2 เมตร ลึกประมาณ 1 ศอก จำนวน 4-5 กอง ต่อเนื้อที่ปลูกปาล์มน้ำมัน 10 ไร่ ใส่เชื้อราเขียวประมาณ 500-1,000 กรัมต่อกอง ใส่ให้ลึกจากผิวหน้าด้านบนประมาณ 1 คืบ โดยโรยเชื้อราให้ทั่วหน้าหรือบริเวณแถวก็ได้ แล้วรดน้ำให้ชุ่ม หรือใช้เชื้อรามาละลายน้ำแล้วใช้บัวรด ปิดด้วยใบหรือทางปาล์มน้ำมัน เพื่อเก็บความชื้นในกองปุ๋ยหมัก เชื้อราจะเจริญเติบโตอยู่ในกองปุ๋ยหมักเมื่อด้วงแรดลงมาวางไข่จนถูกเชื้อราเข้าทำลายหนอน ดักแด้ โดยจะมีลำตัวสีเขียวคล้ำและตายในที่สุด

3. ใช้สารคลอโรไพริฟอด อัตรา 80 มล.ต่อน้ำ 20 ลิตร ราดรอบยอดอ่อนและโคนทางถัดมา ต้นละ 1 ลิตร เดือนละ 1 ครั้ง หรือใช้สารคาร์บาริล ผสมขี้เลื่อยในอัตรา 1 ส่วน ต่อขี้เลื่อย 33 ส่วน ใส่รอบยอดอ่อน ซอกทางใบ เดือนละ 1 ครั้ง หรือใช้ลูกเหม็น อัตรา 6-8 ลูกต่อต้น โดยใส่ไว้ที่ซอกโคนทางใบ

ทั้งนี้  หากพบการระบาดทำลายของด้วงแรดดังกล่าวแจ้งการระบาดได้ที่อาสาเกษตรหมู่บ้านศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่เพื่อให้คำแนะนำและช่วยเหลือต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s