อบจ.กระบี่ แถลงข่าวงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2555 ครั้งที่ 7 ด้านผอ.ททท.กระบี่ เป็นกิจกรรมที่จะสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของกระบี่ให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง

อบจ.กระบี่ แถลงข่าวงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2555  ครั้งที่ 7 ด้านผอ.ททท.กระบี่ เป็นกิจกรรมที่จะสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของกระบี่ให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง

เมื่อวันนี้ 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.30 น. ที่โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท  ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกอบจ.กระบี่  นายแพทย์วีรพงศ์ สกลกิตติวัฒน์ ประธานชมรมโรงแรมอ่าวนาง นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่  นายเอกวิทย์ ภิญโญธรรมโนทัย นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2555
นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายก อบจ.กระบี่ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ ชมรมโรงแรมอ่าวนาง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นงานลอยกระทง ณ บริเวณหาดอ่าวนางขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2549 ปีนี้ถือเป็นปีที่ 7 เพื่อให้เยาวชน ประชาชนเกิดความซาบซึ้งและตระหนักในความสำคัญเห็นคุณค่าประเพณีวัฒนธรรมไทย

ส่งเสริมและฟื้นฟู การลอยกระทงในวันเพ็ญเดือนสิบสองให้คงอยู่ สร้างความสามัคคีขององค์กรภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการโรงแรม ผู้ประกอบการด้านต่าง ๆ และเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ โดยจะจัดขึ้นในพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ณ บริเวณหาดอ่าวนาง หมู่ที่ 2 ต.อ่าวนาง อ. เมืองกระบี่ จ.กระบี่
นายแพทย์วีรพงศ์ สกลกิตติวัฒน์ ประธานชมรมโรงแรมอ่าง กล่าวว่า กิจกรรมการจัดงาน ประกอบด้วยการแสดงจาก ศูนย์ดนตรี – นาฏศิลป์จังหวัดกระบี่การประกวดกระทง จากผู้ประกอบการโรงแรม หน่วยงานราชการ ร้านค้า และภาคเอกชน ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท คือประเภทสวยงาม ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ประเภทขวัญใจมหาชน การประกวดกระทง นักเรียน ประเภทสวยงาม แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ระดับประถมศึกษา (ช่วงชั้นที่ 2) ระดับมัธยมศึกษา (ช่วงชั้นที่ 3 )

นางวิยะดา ศรีรางกูล ผอ. ททท. สำนักงานกระบี่ กล่าวว่า การจัดงานประเพณีลอยกระทง ถือเป็นการสืบสานจากสมัยโบราณที่ถือปฏิบัติกันมายาวนาน ถึงแม้ว่าประเพณีลอยกระทงของจังหวัดกระบี่จะสู้ จังหวัดสุโขทัย หรือเชียงใหม่ไม่ได้  แต่ด้วยศักยภาพด้านของแหล่งท่องเที่ยวริมชายหาดของจังหวัดกระบี่ ถือเป็นจุดเด่นที่จะดึงดูให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ และที่อยู่บริเวณหาดอ่าวนาง ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมอันสำคัญ ของไทย

ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ให้กลับมาครึกครื้นอีกครั้งครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะหาดอ่าวนาง รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกระบี่ เกาะพีพี ซึ่งทาง อบต.อ่าวนางก็จะจัดให้มีกิจกรรมประเพณีลอยกระทง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมบนเกาะพีพี และเกาะลันตาก็จะมีการจัดเช่นกัน คิดว่ากิจกรรมลอยกระทงจะเป็นกิจกรรมที่สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ได้เป็นอย่างดี เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าจังหวัดกระบี่มีความปลอดภัย และบรรยากาศน่าเที่ยว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s