กลุ่มเกษตรกรรายย่อยอิสระ นำร่องของโครงการผลิตปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มเพื่อพลังงานชีวภาพอย่างยั่งยืน

กลุ่มเกษตรกรรายย่อยอิสระ นำร่องของโครงการผลิตปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มเพื่อพลังงานชีวภาพอย่างยั่งยืน จ.กระบี่ สุราษฎร์ธานี และชลบุรี ที่ RSPO ให้การรับรองเป็นรายแรกของโลก เฮ! ผู้ผลิตสินค้ายี่ห้อดังของโลก ซื้อสิทธิ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ทำการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน เหนือคลอง-เขาพนม ม.5 ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ตัวแทนจอห์นสัน แอนด์ จอนห์สัน บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพชั้นนำของโลก ได้ลงนามสัญญาการซื้อสิทธิน้ำมันปาล์มที่ได้มาตรฐาน RSPO(Roundtable on Sustainable Palm Oil)กับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยอิสระ นำร่องของโครงการผลิตปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มเพื่อพลังงานชีวภาพอย่างยั่งยืน จ.กระบี่ สุราษฎร์ธานี และชลบุรี ที่ RSPO

ให้การรับรองเป็นรายแรกของโลก จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรายย่อยผู้ผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนเหนือคลอง-เขาพนม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรายย่อยผู้ผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนปลายพระยา-ยูนิวานิช กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรายย่อยผู้ผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรายย่อยผู้ผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนสุขสมบูรณ์ จำกัด จังหวัดชลบุรี โดยมีเลขาธิการ RSPO และคณะร่วมเป็นสักขีพยาน

มร.ดาเรล เวบเบอร์ เลขาธิการ RSPO กล่าวว่า กลุ่มเกษตรกรรายย่อยทั้ง 4 กลุ่มข้างต้น เป็นเกษตรกรรายย่อยนำร่องของโครงการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มเพื่อพลังงานชีวภาพอย่างยั่งยืน ที่ทาง RSPO เพิ่งให้การรับรองในเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และดำเนินงานโดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน หรือ GIZ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังจากเข้าร่วมโครงการการพัฒนาระบบผลผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกรรายย่อย มีส่วนทำให้อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน สามารถเพิ่มรายได้ ราว 40 ล้านบาท/ปี และต้นทุการผลิตก็ลดลงอย่างน่าพอใจ

นอกจากนั้นยังสามารถจำหน่ายน้ำมันปาล์มที่ได้มาตรฐาน  RSPO ได้ราคาดีพิเศษอีกด้วย โรงงานสกัดปาล์มน้ำมันที่ร่วมโครงการซึ่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเป็นอย่างดีได้รับผลตอบแทนทางการเงินจากอัตราการสกัดน้ำมันปาล์มที่สูงขึ้น พบว่าโอกาสขยายผลของโครงการในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของไทยมีศักยภาพสูงมาก เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรายย่อยที่ได้รับการรองแล้วมี 412 ราย พื้นที่เพาะปลูกรวม 17,199ไร่ และผลิตทะลายปาล์มสดได้ 52,000 ตัน/ปี

อีกว่า ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มดิบที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก กว่าร้อยละ 70 ของน้ำมันปาล์มในประเทศไทย ผลิตโดยเกษตรรายย่อยอิสระ หากไม่มีการรับรองมาตรฐานก็ยากที่จะแข่งขันได้ในตลาดโลกได้ นับวันผู้ผลิตที่ใช้น้ำมันปาล์มเป็นวัตถุดิบและต้องการน้ำมันปาล์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจะมีมากขึ้นเป็นลำดับ เพราะผู้บริโภคต้องการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การปฎิบัติตามหลักการและเกณฑ์กำหนดของ RSPO ยังเป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่มาก เกษตรกรรายย่อยต้องได้รับความช่วยเหลือในการขอรับรองมาตรฐาน ดังนั้นเราจึงยินดีมากที่ได้ผู้ร่วมงานจากภาคการผลิต จอส์นสัน แอนด์ จอส์นสัน มาให้การสนับสนุนการรับรองมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อย

มร.ดาเนียล มาย ผู้อำนวยการโครงการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มเพื่อพลังงานชีวภาพอย่างยั่งยืนของ GIZ กล่าวว่า GIZ ขอแสดงความยินดีต่อทั้งเกษตรกรรายย่อยของไทยและจอส์นสัน แอนด์ จอส์นสัน ในโอกาสสำคัญที่มีการซื้อขายน้ำมันปาล์ม ที่ผลิตโดยกลุ่มเกษตรกรรายย่อยอิสระที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นครั้งแรกของโลก ในวันนี้ GIZ เชื่อมั่นว่าทั้งสองฝ่ายได้ลงนามสัญญาที่ยังประโยชน์ซึ่งกันและกัน GIZ ภูมิใจมากที่ได้ช่วยเหลือทุกฝ่ายและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเกษตรกรจะคงการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนเอาไว้ได้ประโยชน์จากเกษตรที่ดีและเหมาะสมและจากการรับรองมาตรฐานด้วย

 

มร.อัลวี ฮาฟิซ กรรมการผู้จัดการ BSI Group ภูมิภาคอาเซียน (องค์กรรับรองภายนอกที่ตรวจรับรองเกษตรกรรายย่อย) กล่าวว่า การปฏิบัติตามหลักการและเกณฑ์กำหนดการรับรองมาตรฐาน RSPO จะช่วยสร้างความมั่นใจได้อย่างแน่นอนว่าการปลูกและกระบวนการแปรรูปน้ำมันปาล์มนั้นมีความยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ การับรองกลุ่มเกษตรกรายย่อยอิสระกลุ่มแรกนับว่าเป็นก้าวกระโดด ที่สำคัญของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของประเทศไทย เราตระหนักดีถึงปัญหาเฉพาะตัวในรูปแบบต่างๆที่เกษตรกรรายย่อยต้องเผชิญหากปฏิบัติตามหลักการและเกณฑ์กำหนด แต่เกษตรกรกลุ่มดังกล่าว ก็ได้พิสูจน์ให้ว่าเขาทำได้จริง ด้วยเหตุนี้ BSI จึงขอแสดงความยินดีและชมเชยในความอุตสาหะและเจตนาอันแน่วแน่ที่จะผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นเกษตรกรรายย่อยกลุ่มแรกที่ได้รับการับรองมาตรฐาน  RSPO

มร.บ็อบ นอร์แมน ผู้จัดการทั่วไปของ Green Palm ซึ่งเป็นตัวกลางซื้อขายสิทธิ กล่าวด้วยว่า การที่ Green Palm ได้เข้ามาทำหน้าที่ประสานงานให้กับกลุ่มเกษตรกรายย่อยอิสระที่ได้รับการรับรองเป็นรายแรกและแบรนด์ใหญ่ระดับโลกอย่างจอส์นสันแอนด์จอส์นสัน ทำให้ จอส์นสันแอนด์จอส์นสัน สามารถสนับสนุนและยอมรับความสำเร็จของกลุ่มเกษตรกรได้นี้นับว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก เชื่อว่านี่จะเป็นโครงการแรกในอีกหลายโครงการที่จะสามารถใช้ช่องทาง Green Palm เป็นเครื่องมือสนับสนุนได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s