โครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้ผู้พิการตาบอดในจังหวัดกระบี่

สมาคมคนตาบอดจังหวัดกระบี่ ร่วมกับสนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดโครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้ผู้พิการตาบอดในจังหวัดกระบี่  ได้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร เพื่อใช้ในค้นคว้าหาความรู้ และรู้จักช่วยเหลือตัวเอง ไม่ให้เป็นภาระสังคม  วันที่ 31 ตุลาคม 2555   ที่ศูนย์ประสานคนตาบอดจังหวัดกระบี่  หน้ามัสยิดบ้านคลองแห้ง ต.อ่าวนาง  อ.เมือง  จ.กระบี่   สมาคมคนตาบอดจังหวัดกระบี่  ได้เปิดโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับผู้พิการตาบอดในจังหวัดกระบี่   โดยใช้เวลาในการฝึกอบรม เป็นเวลา 20 วัน  ระหว่างวันที่ 25ต.ค.-13 พ.ย.55   เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการได้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโนโลยีข้อมูลข่าวสาร  เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน  และสามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพ ช่วยเหลือตัวเองได้   โดยเป้นครั้งแรกของจังหวัดกระบี่ มีผู้พิการตาบอดในจังหวัดกระบี่  สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 20 คน  แบ่งเป็น2 รุ่นๆ ละ10คน นายสมศักดิ์   สำหนาว  นายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดกระบี่  กล่าวว่า  โครงการดังกล่าว   สืบเนื่อง ในปี 2558  จะเป็นมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  แต่คนพิการตาบอดในจังหวัดกระบี่ยังไม่คอยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร เท่าที่ควร   เนื่องจากคนพิการตาบอดในท้องถิ่นส่วนใหญ่  ไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ เรื่อง ของเทคโนโลยี โดยเพราะไม่สามารถใช้เครื่องมืออย่าง เช่นคอมพิวเตอร์ ได้เหมือนคนปกติ   และสามรถช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสได้มีโอกาสใช้คอมพิวเตอร์เป็นเพื่อ ค้นคว้าหาความรู้  หรือพิมพ์งานเอกสารได้ โดยผ่านระบบเสียง หรือโปรแกรมตาทิพย์   ทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดกระบี่  จึงได้ของบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า เพื่อดำเนินการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อให้คนตาบอดได้ฝึกการใช้คอมพิวเตอร์ ในเบื้องต้น ผ่านระบบเสียง และการสัมผัส โดยใช้ระยะเวลา 20 วัน ผู้เข้าร่วมการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ  เมื่อฝึกฝนจนชำนาญแล้ว ก็สามรถที่จะค้นหาข้อมูล พิมพ์งาน  เปิดไฟล์เสียง ได้  และต่อยอดไปประกอบอาชีพตามความถนัดของแต่ละคนต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s