เปิดตัวกาแฟกระบี่ กาแฟสำเร็จรูปปลอดสารพิษผลิตโดยชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟสดสตรีคลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เปิดตัวกาแฟกระบี่ เป็นกาแฟสำเร็จรูปปลอดสารพิษผลิตโดยชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร หลังนำกาแฟพันธุ์โรบัสต้ามาปลูกในพื้นที่มานากว่า 30 ปี สร้างรายได้หลังหักต้นทุนแล้วเฉลี่ยเดือนละ 2 แสนบาท 

นางสมจิตร์   เอ่งฉ้วน   ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟสดสตรีคลองท่อมเหนือต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม  จ.กระบี่   กล่าวว่า  อำเภอคลองท่อมเริ่มนำกาแฟพันธุ์โรบัสต้ามาปลูก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518  โดยในพื้นที่หมู่ 2 ต.คลองท่อมเหนือ  บริเวณแผ่นดินเสมอ มีพื้นที่ปลูกกาแฟ จำนวน 15,000 ไร่  แรกเริ่มกาแฟมีราคาดี  แต่ต่อมาราคาผลิตตกต่ำ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปีพ.ศ. 2549-2553    เนื่องจากการเปิดการค้าเสรีอาเซียน ทำให้มีผลกระทบต่อราคาพืชผลของเกษตรกร   ทำให้เกษตรกรเลิกปลูกกาแฟ  ไปปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันแทน ส่งผลทำให้พื้นที่ปลูกกาแฟลดลง เหลือเพียง 2,500 ไร่

ต่อมาในปี 2553 กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งเป็นกลุ่มสตรี ได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มแปรูปการแฟสดสตรีคลองท่อมเหนือ เพื่อแปรรูปกาแฟ โดยการใช้วัสดุอุปกรณ์ในครัวเรือน เช่นกระทะคั่วกาแฟ แล้วนำมาตำให้ละเอียดในครกตำน้ำพริก บรรจุกระปุกจำหน่าย  ผลปรากฏว่าได้รับความนิยมจากลูกค้า เพราะเป็นกาแฟสดจากสวน และปลอดสารพิษ แต่กำลังผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ  ดังนั้นกลุ่มสตรีฯจึงได้ทำการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน และจัดทำโครงการแปรรูปกาแฟขึ้นโดยได้รับงบประมาณจากจังหวัดกระบี่ จำนวน 639,000บาท ในการจัดซื้อเครื่องบรรจุภัณฑ์

ปัจจุบันทางกลุ่มฯได้ผลิตกาแฟสำเร็จรูปทรีอินวัน  2 สูตร คือ สูตรเข้มเต็มรส และสูตรเข้ม x2  ผลิตภัณฑ์ได้รับเครื่องหมายอ อย. และเครื่องหมายฮาลาล ภายในปีแรกที่ผลิต  ส่วนกำลังการผลิตวันละ 3,750 ซอง  บรรจุถุงขายส่ง ถุงละ25 ซอง จำหน่ายในราคาถุงละ 85 บาท  ส่วนราคาขายปลีก ซองละ3บาท ราคาถูกกว่าท้องตลาด สำหรับรายได้หักต้นทุนแล้วเฉลี่ยเดือนละ2 แสนบาท

โดยในในปีที่ผ่านมา ทางกลุ่มมีกำไรกว่า 2.5ล้านบาท   ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว มักจะนิยมซื้อเป็นของฝาก  แปรรูปกาแฟสดสตรีคลองท่อมเหนือ  เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ในพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิต เกษตรกรชาวสวนกาแฟ   และพัฒนาการผลิตกาแฟโบราณ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s