อบต.ไสไทย แก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยอย่างมีระบบ

อบต.ไสไทย  แก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอย และการเผาขยะมูลฝอย บริเวณถนนหลังสำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ หมู่ที่ 7 ต.ไสไทย อย่างมีระบบ

นายอาวุธ ไขแสง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะมูลฝอยและการเผาขยะมูลฝอย บริเวณถนนหลังสำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ ศูนย์รวมราชการจังหวัดกระบี่ หมู่ 7 บ้านคลองหิน   เป็นปัญหาที่สะสมมานานหลายปี  อบต.ไสไทยเคยเข้าไปจัดการขนขยะดังกล่าวอยู่บ่อยครั้ง  แต่อยู่มาไม่นานก็มีการลักลอบทิ้งขยะในบริเวณดังกล่าว อย่างไม่มีความละอาย

เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยและการเผาขยะมูลฝอย บริเวณถนนหลังสำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่  ซึ่งสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง  ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ เกิดจากความมักง่ายของผู้ประกอบการรายย่อย บริเวณใกล้เคียง และผู้รับเหมา  นำขยะเศษวัสดุก่อสร้างมาทิ้งเป็นจำนวนมาก  ซึ่งผู้ที่นำขยะมาทิ้งบางรายคิดว่าจุดนี้เป็นที่ทิ้งขยะ เห็นแก่ความสะดวกสบาย

ทาง อบต.ไสไทย จะเข้าไปแก้ไขปัญญา คือ 1.ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยให้ทางหลวงชนบทและอบจ.กระบี่  เข้าปรับพื้นที่ เพื่อดำเนินการปรับปรุงเป็นลานกีฬาเอนกประสงค์ และประสานความร่วมมือจากทุกๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์โดยรอบ

2.จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง รับผิดชอบโดย อบต.ไสไทย และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านคลองหิน  และ3.ขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง  ช่วยเป็นหูเป็นตา ในการเฝ้าระวัง  และช่วยประชาสัมพันธ์  เพื่อขอความร่วมมือผู้ประกอบการและประชาชน ห้ามนำขยะไปทิ้งในบริเวณดังกล่าว  และจะใช้มาตรการทางกฎหมายเป็นลำดับสุดท้าย  เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะมูลฝอยและการเผาขยะมูลฝอย บริเวณถนนหลังสำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ อย่างยั่งยืนต่อต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s