ตรวจติดตามการก่อสร้างสนามกีฬา จ.กระบี่ งบประมาณ 600 ล้านบาท

รองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยตรวจติดตามการก่อสร้างสนามกีฬา จ.กระบี่ งบประมาณ 600 ล้านบาท

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นางสมคิด ปิ่นทอง รองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายส่งเสริมกีฬา พร้อมคณะได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมวางแผนและติดตามผลการก่อสร้างสนามกีฬา จ.กระบี่ โดยมีนายอุเทน  ตัณตรีบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  เป็นประธานการประชุม มีผู้อำนวยการศูนย์  กกท.จังหวัดกระบี่ นายพันคำ  กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง และผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกระบี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ในที่ประชุม  ได้หารือถึงรูปแบบการก่อสร้าง และกำหนดแนวทางในการก่อสร้างซึ่งในปีงบประมาณ ปี 2556  การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดสรร งบประมาณเพื่อก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดกระบี่งวดแรก เป็นเงิน 23,000,000  บาท  โดยให้ อบต.อ่าวนาง จัดทำรั้วประตูทางเข้าทางออกแบบเลื่อน พร้อมป้ายชื่อสนาม  ขยายเขตไฟฟ้า –ประปา  พัฒนาพื้นที่   ปรับพื้นที่งานถนนภายใน พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานเพื่อให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด   ซึ่งที่ประชุมแจ้งว่า  ในปี 2557 เสนอตั้งงบประมาณ 100,000,000 บาท   ปี 2558 เสนอตั้งงบ  127,000,000 บาท โดยเป็นงบประมาณต่อเนื่อง จนถึงปี 2560  เป็นงบทั้งหมดประมาณ 600  ล้านบาท ในการก่อสร้างสนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่

หลังเสร็จการประชุมนางสมคิด  ปิ่นทอง  รองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย นายอุเทน ตันตรีบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  พร้อมคณะได้เดินทางไปดูสภาพพื้นที่การก่อสร้างสนามกีฬา โดยมีนายพันคำ  กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง นำคณะตรวจพื้นที่การก่อสร้าง ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่   สำหรับสนามกีฬาจังหวัดกระบี่ได้รับงบจัดสรรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2555  ได้อนุมัติให้ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัด 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่  จังหวัดชลบุรี  จังหวัดศรีษะเกษ   จังหวัดอุดรธานี   จังหวัดบึงกาฬ   จังหวัดยะลา   จังหวัดลำปาง และ จังหวัดสุโขทัย  วงเงินงบประมาณทั้งหมด 4,300,000,000 บาท     (สี่พันสามร้อยล้านบาท)  ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s