กระบี่ แถลงข่าวจัดงานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน 2012 The Opening of Miracle season

กระบี่ แถลงข่าวจัดงานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน 2012 The Opening of Miracle season ระหว่างวันที่ 13 – 15  พฤศจิกายน  2555  ณ หาดอ่าวนาง หาดถ้ำพระนาง หาดนพรัตน์ธารา อ. เมือง จ. กระบี่  ต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยว เน้นกิจกรรมทางการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ห้องพัก 18,000 ห้องรองรับนักท่องเที่ยว

เมื่อเวลา 19.00น. วันที่ 26 ต.ค. 55 ที่เวทีกลางถนนคนเดิน ย่านศูนย์การค้าจังหวัดกระบี่  นายประสิทธิ์ โอสถานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  นายภูวดิท ปรีชานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดกระบี่ นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่  นางวิยะดา ศรีรางกูล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดกระบี่  และ นายพรเทพ ดิษยบุตร ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดกระบี่ ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน 2012  The Opening of Miracle season จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน  2555 ณ หาดอ่าวนาง หาดถ้ำพระนาง หาดนพรัตน์ธารา อ. เมือง จ. กระบี่  เพื่อเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวที่มาถึง เน้นกิจกรรมสร้างการรับรู้ของนักท่องเที่ยว และความพร้อมของเจ้าบ้าน   ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายของกิจกรรมทางการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี และความพร้อมของที่พักและบริการกว่า 18,000 ห้อง

นายประสิทธิ์ โอสถานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า  จังหวัดกระบี่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน ประจำปี 2555 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด และสร้างการรับรู้ต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติในด้านความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภท หาดทราย ทะเล ภูเขา และป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์ กิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น พายเรือแคนู ดำน้ำ ปีนผา ปั่นจักรยาน รวมไปถึงอาหารการกินที่สมบูรณ์และภาพของวิถีชีวิตของผู้คนที่แตกต่างแต่อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนและมีเสน่ห์

โดย การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดฤดูกาลปี 2556 ของกระบี่นั้น จะอยู่ภายใต้แนวคิด Miracle Seasons @ Krabi หรือ “สีสันเมืองกระบี่” โดยทุกๆ 2  เดือนจะมีกิจกรรมการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดที่แตกต่างกันไป เช่น แนวคิด Miracle of       Local Life จัดขึ้นช่วงเดือน พฤศจิกายน –ธันวาคม   เพื่อตอกย้ำเอกลักษณ์ของ จ. กระบี่..เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน และ วิถีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่หลากหลายของชาวกระบี่ เช่น กิจกรรมท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนบ้านเกาะกลาง งานกิจกรรมวันรักอ่าวลึก กิจกรรมท่องเที่ยวสัมผัสวิถีเกษตรกรรมของชาวบ้านร่าหมาด กิจกรรมประกวดภาพถ่ายแนววิถีชีวิต  เช่นกิจกรรม

Krabi Romantic Road Bike Cycling 2012 ซึ่งเป็นกิจกรรมการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการขี่จักรยานในเส้นทางสาย Romantic Road เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดกระบี่ และรณรงค์การลดมลภาวะที่มีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการปั่นจักรยานในเส้นทางสาย Romantic Road เริ่มต้นจากลานปูดำ ซึ่งเป็นจุดชมวิวเขาขนาบน้ำ(สัญลักษณ์เมืองกระบี่)  บริเวณหน้าเมืองริมแม่น้ำกระบี่ ผ่านเส้นทางตัวเมืองกระบี่สู่ถนนสายเพชรเกษมที่มุ่งหน้าสู่ อ.อ่าวลึก และเลี้ยวซ้ายสู่ทางไปอ่าวท่าเลนสาย 4033 จากนั้นมุ่งหน้าสู่เส้นทางบ้านเขาทอง – เขากลม สาย 4034 สัมผัสบรรยากาศ 2 ข้างทางของชุมชนบ้านเขาทอง และบ้านเขากลมที่มีเสน่ห์และเรียบง่าย

โดยถนนเส้นนี้มีความโดดเด่นของทัศนียภาพของแนวภูเขาหินปูนที่สวยงามแปลกตาตลอดเส้นทาง และมีไฮไลท์จุดชมวิวที่สำคัญ คือ ช่องผาภูเขาหินปูนบริเวณบ้านเขาทอง และ ช่องผาภูเขาหินปูนบริเวณแยกนาไทย จากนั้นวกเข้าสู่ตัวเมืองกระบี่ผ่านจุดจอดเรือหลวงลันตา (เรือหลวงพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตั้งแต่ปี 2513  โดยมาจากชื่ออำเภอเกาะลันตา

จังหวัดกระบี่  สร้างขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่  เคยผ่านสมรภูมิสงครามโลก ครั้งที่ 2  เคยช่วยในเหลือผู้ประสบภัยคลื่นยักษ์ สึนามิ ฝั่งอันดามันมาแล้วและประจำการในกองทัพสหรัฐอเมริกา เมื่อ 1 ก.พ  2484  เดิมชื่อ  USS STONE COUNTRY และปลดระวางเมี่อ 30 เมย. 2554  โดยนำมาจอดที่หน้าที่ทำการ อบจ .กระบี่เพื่อใช้จัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์)  โดยเส้นทางดังกล่าวจะวกกลับมายังจุดเริ่มต้น ระยะทางรวมทั้งสิ้น 44.4 กิโลเมตร

พิธีผูกผ้าหัวเรือ เรือหัวโทง  เป็นพิธีกรรมท้องถิ่น มีจุดประสงค์เพื่อบูชาแม่ย่านาง ซึ่งตามความเชื่อโบราณจะคุ้มครองให้ชาวประมงที่ใช้เรือหัวโทงเป็นพาหนะในการประกอบอาชีพปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายในทะเล ซึ่งในปัจจุบันเรือหัวโทงถูกนำมาใช้เป็นเรือที่ให้บริการขนส่งผู้โดยสารทางน้ำ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ ที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้บริการท่องเที่ยวตามเกาะต่างๆ เพื่อดำน้ำดูปะการังสร้างรายได้ให้กับจังหวัดกระบี่ ปีละหลายล้านบาท โดยพิธีนี้มีมายาวนานแล้ว แต่เริ่มมีการจัดงานประเพณีผูกผ้าเรือหัวโทงขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2552 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบการเรือหัวโทงนำเที่ยวก่อนนำเรือมาให้บริการกับนักท่องเที่ยว
นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้มีการสืบทอดต่อไป เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ สร้างความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบการเรือหัวโทงนำเที่ยวกับหน่วยงานราชการให้มีความแน่นแคว้นมากยิ่งขึ้นและปลูกจิตสำนึกการมีระเบียบวินัยในการให้บริการขนส่งทางน้ำได้รับความสะดวกสบายและมีความปลอดภัย
สำหรับการจัดงานในปีนี้จะมีเรือหัวโทงจาก 4 องค์กรเข้าร่วม จำนวนประมาณ 400 ลำ ทำพิธีบริเวณหน้าหาดอ่าวนาง จะมีเรือหางยาวมาจอดเรียงที่หน้าชายหาดตลอดแนว จากนั้น จะมีพิธีทางศาสนาอิสลามและนำผ้าผูกหัวเรือ สร้างความแปลกตาให้นักท่องเที่ยวที่ไม่เคยพบเห็นพิธีกรรมนี้มาก่อน

พิธีขอพรพระนาง เป็นพิธีขอพระพระนาง ซึ่งเล่ากันตามตำนานว่า พระนาง คือ เทวนารีแห่งความรัก ที่มีความรักที่บริสุทธิ์ ทั้งต่อเพื่อนมนุษย์ สัตว์โลก และธรรมชาติ โดยมีศาลพระนางตั้งอยู่บริเวณถ้ำพระนาง หาดถ้ำพระนาง ไร่เลย์ เป็นที่นับถือของชาวกระบี่ โดยนักท่องเที่ยวนิยมขอพรให้ประสบความสำเร็จเรื่องความรัก เนื่องจากเป็นตำนานแห่งความรักอันบริสุทธิ์ พิธีขอพระพระนางจัดขึ้นต่อเนื่องเพื่อเป็นสัญลักษณ์และการเริ่มต้นฤดูท่องเที่ยวที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยแต่ละปีจะมีการมอบรางวัลให้กับองค์กรและบุคคลที่มีผลงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดีเด่นในกิจกรรมนี้ด้วย

ขบวนแห่รถวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ถือเป็นกิจกรรมไฮไลท์ของงาน โดยอำเภอทั้ง 8 อำเภอในจังหวัดกระบี่ ร่วมมือกันตกแต่งรถร่วมขบวนแห่เพื่อนำเสนอเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านประจำอำเภอ ร่วมด้วยขบวนแห่จากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.กระบี่ และสมาคมโรงแรม

เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวที่มาถึง  จังหวัดจึงได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงาน กระบี่เบิกฟ้าอันดามัน 2012 The Opening of Miracle season  ในวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน  2555  ณ หาดอ่าวนาง หาดถ้ำพระนาง และหาดนพรัตน์ธารา โดยจะเริ่มต้นกิจกรรมในงานด้วยการขอพรพระนางและขบวนแห่ทางเรือ ขบวนแห่รถวัฒนธรรมท้องถิ่นและการท่องเที่ยวจากอำเภอต่างๆ  การแสดงทางวัฒนธรรม  ดนตรีพื้นบ้าน  บนเวที   และงานออกซุ้มอาหารของโรงแรมต่างๆ  ฯลฯ   จึงขอเชิญชวนทุกคนมาท่องเที่ยวและสัมผัสกับความงดงามในศิลปวัฒนธรรม   ที่จังหวัดมีความตั้งใจ  ยกของดีมาไว้ที่ในงาน  ทั้งนี้หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานหอการค้าจังหวัดกระบี่   โทรศัพท์ 075-700204  หรือ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบี่ โทรศัพท์  075-622163

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s