อบต.อ่าวนางจัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการทางศาสนาอิสลามเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา

อบต.อ่าวนางจัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการทางศาสนาอิสลามเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนาและคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในตำบลอ่าวนางไปแข่งขันในระดับจังหวัดและประเทศ

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2555 ที่มัสยิดบ้านทรายขาว ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่   อบต.อ่าวนางร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านศาสนาตำบลอ่าวนาง   .จัดการแข่งขันทักษะวิชาการทางศาสนาอิสลามเพื่อ  ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนาและคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในตำบลอ่าวนางไปแข่งขันในระดับจังหวัดและประเทศโดยมี อาจารย์สุนทร สีหมุน หัวหน้าหน่วยสอบที่ 64 เป็นประธานเปิดงาน มีอีหม่ามเจ๊ะอาหลี  คมขำ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมทางศาสนา

โดยมีนายสุชาติ กิตติธรกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง กล่าวว่า ในเขตพื้นที่ ตำบลอ่าวนาง มีประชากรประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์ที่นับถือศาสนาอิสลาม  โดยอบต.อ่าวนาง ได้ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาเป็นประจำทุกปี สำหรับในปีนี้ได้จัดงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมและโครงการด้านศาสนา เป็นเงิน 1,314,800 บาท จำนวน  11 โครงการ เช่น โครงการแข่งขันกีฬาวันฮารีรายอ  โครงการจัดงานเมาลิดกลางตำบลอ่าวนาง โครงการอบรมครูผู้สอนศาสนา/สตรีมุสลิม และนำนักเรียนแข่งวิชาการ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมภาคฤดูร้อนเป็นต้น  สำหรับการจัดงานในปีนี้ได้จัดระหว่างวันที่  20-21 ตุลาคม 2555 ที่มัสยิดทรายขาว  โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการจัดนิทรรศการ การแข่งขันตอบปัญหาของนักเรียน การบรรยายธรรม การกล่าวสุนทรพจน์ ท่องอัลกุรอ่าน อ่านอัลนาเฉด

โดยในวันอาทิตย์ที่ 21  ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา  เวลา 24.00 น. นายพันคำ  กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางได้เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขัน   และกล่าวปิดงานว่า การจัดงานในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 และจะจัดขึ้นอีกในปีต่อ ๆ ไปเพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ศาสนาอิสลามให้กับเด็กและเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม พร้อมทั้งคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทน ไปแข่งขันวิชาการด้านศาสนาอิสลามในระดับสูงต่อไป

ซึ่งอบต.อ่าวนางได้ตั้งงบประมาณสนับสนุนไว้จำนวน 2 แสนบาท โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพ่อ แม่พี่น้องที่ให้การสนับสนุนบุตรหลานในการร่วมกิจกรรมและมาร่วมงานเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ ได้มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 149  คน จากทุกมัสยิดในตำบลอ่าวนาง โดยได้ตัวแทนทั้งหมด 47 คนจาก 5 มัสยิด คือ  มัสยิดบ้านช่องพลี จำนวน 13 คน   มัสยิดบ้านคลองแห้งจำนวน 11  คน    มัสยิดอ่าวนาง จำนวน  3 คน  มัสยิดทรายขาวจำนวน 10 คน และโรงเรียนนิติศาสตร์ธรรม  10 คน  เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับสูงต่อไป

            ขอขอบคุณ

ประชาสัมพันธ์ อบต.อ่าวนาง

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s