กลุ่มสมาคมคนไทยไร้ที่ดินทำกิน พบกำแพงหิน และหินรูปร่างประหลาดจำนวนมาก ภายในสวนปาล์มน้ำมัน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยูง อ.เมือง จ.กระบี่ ชาวบ้าน เชื่อเป็นที่ตั้งเมืองโบราณ อายุหลายพันปี

กระบี่ 17 พบเมืองโบราณ  ภายในสวนปาล์น้ำมันหมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 6